Personvernerklæring

Personvernerklæring for Trav og Galopp-Nytt A/S

 

Behandlingsansvarlig

 

Ansvarlig utgiver Holm Amund Holmsen er på vegne av Trav og Galopp-Nytt behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

 

Personopplysninger som lagres

 

Vi innhenter følgende opplysninger om våre registrerte brukere:

  • Navn
  • Postadresse og e-postadresse
  • Telefonnummer
  • Kjønn og fødselsdato
  • Kjøpshistorikk

Din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinnstillinger og IP-adresse

For å gi deg som bruker personlig, effektiv og god service, vil vi i tillegg dokumentere dine kundehenvendelser til oss. Vi har rutiner som sikrer at vi kun dokumenterer det som er nødvendig og relevant for sakens natur.

 

Formål med behandlingen

Vi bruker dataene vi samler inn for å kunne gi deg de produktene og tjenestene vi tilbyr, hvilket også omfatter bruk av dataene for å bedre og personlig tilpasse brukeropplevelsen.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon og service i forbindelse med ditt kundeforhold via e-post, telefon og SMS.

 

Grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 15.juni 2018 nr 38 §2 og EUs personvernforordning artikkel 6 nr 1 bokstav a, b og f. Det er nødvendig for Trav og Galopp-Nytt å lagre opplysninger for å oppfylle avtalen med den registrerte brukeren, for å overholde lover og regler, og for å kunne opprettholde den nødvendige oppfølgingen av våre abonnenter.

 

Innhenting av personopplysninger

Trav og Galopp-Nytt innhenter personopplysninger ved at du registrerer deg som bruker på tgn.no, besøker våre nettsider, eller er i kontakt med våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp og kundeforhold.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre det er nødvendig for å kunne oppfylle kjøpsavtalen. Det kan bety at ditt navn og adresse overføres til vårt trykkeri, og våre distributører. Vi har databehandleravtaler med våre samarbeidspartnere

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kundeforhold lagres i vårt kunderegister så lenge abonnementet er aktivt. Når kundeforholdet opphører slettes opplysningene etter 5 år. Dette for å kunne gi deg best mulig service hvis du kommer tilbake som kunde. Hvis du ønsker at opplysningene slettes tidligere må du gi oss beskjed. Ved dødsfall vil opplysningene bli slettet i løpet av 2 måneder.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i 5 år, i henhold til lovens krav.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Informasjonssikkerhet 

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

 

Bruk av personopplysninger for journalistiske formål 

Trav og Galopp-Nytt behandler også personopplysninger for journalistiske formål. Av hensyn til ytringsfrihet og informasjonsfrihet gjelder store deler av regelverket for behandling av personopplysninger ikke for behandling av personopplysninger for journalistiske formål (f.eks vern av avisas kilder). Vi oppfyller de krav som gjelder for vår journalistiske virksomhet. Kun redaksjonelt ansatte har tilgang til personopplysninger til journalistiske formål.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

E-post: personvern@tgn.no

Trav og Galopp-Nytt A/S

Boks 10 Årvoll

0515 Oslo