Gull Odina 5 år hp

Til leie

Avlshoppe med tilskudd Vakker, veldig snill og ekstriørmessig sterk hoppe ( gikk helt til topps Veikle Balder 2019) Hoppa stivner fullstendig i løpssammenhegn og får ikke ut potensialet hun viser i trening. Har allikevel rek på 1,35 Lånes bort pga nedtrapping og det følger med et tilskudd på 5000 kr


  • Gull Odina
    • Moe Odin
    • Alm Ingrid
      • Jervsøfaks

Kontakt annonsør:
Telefon:
90104176
AnnonseID:
194648Unghest/avl – trav